ABC van het enneagram / E. Salmon

 Het enneagram is een methode om de persoonlijkheid te bestuderen. Deze methode is gebaseerd op negen gedragslijnen van de menselijke natuur. Het enneagram berust op negen onbewuste conditioneringen, ook wel 'passies' genoemd, die het menselijk gedrag beïnvloeden. Deze passies zijn terug te vinden in de spiritualiteit en de filosofie van onder meer de christelijke en de soefistische traditie. Het zijn: woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, lust, luiheid, bedrog en angst. Het leuke van het enneagram is dat het rekening houdt met de ontwikkeling en de verschillende facetten van iedere persoonlijkheid. Door zijn concreetheid is het meteen in de dagelijkse praktijk toe te passen. Het enige dat men nodig heeft is het vermogen tot zelfobservatie. Op psychologisch niveau biedt de methode ons de mogelijkheid ons bewust te worden van onze conditioneringen. Daarnaast reikt het ons handvatten aan om ons uit de greep van het geconditioneerde 'ik' te bevrijden. Op spiritueel niveau gaat het om het terugvinden van de verborgen essentie van het zijn die in ons leeft en boven onze persoonlijkheid uitstijgt.

ABC van het enneagram / E. Salmon

€ 6,50Prijs
  • Geen ISBN

    ABC van het enneagram welk type mens ben jij?De negen menstypes volgens het Enneagram beschrijft de Franse schrijver naar hun deugden en vooral ondeugden, hun passies die overeenkomen met de 'zonden' woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, lust, luiheid, bedrog en angst. Servire. 1997.Naam lelijk uit boek gestreept.