top of page
Basisgrammatica Spaans werkboek

6/11/21. Dit oefeningenboek biedt de cursist de mogelijkheid om zijn Grammaticale kennis in de praktijk te brengen. Het oefeningenboek is net zo opgezet als het tekstboek: de hoofdstukindeling is identiek en de oefeningen sluiten aan bij de uitleg zoals die in het tekstboek wordt gegeven.Voor in het boek is een behandelschema opgenomen, dat aangeeft in welke volgorde de oefeningen gemaakt kunnen worden. Als de cursist dit schema volgt, stuit hij niet op Grammaticale problemen die nog niet zijn behandeld of die hij nog niet heeft geoefend.In het oefeningenboek wordt gewerkt met een basisWoordenschat, zodat de cursist goed in staat is om de oefeningen te maken zonder telkens het woordenboek te hoeven raadplegen. Daarnaast zijn de gebruikte Spaanse woorden achter in het boek alfabetisch en met een Nederlandse vertaling opgenomen.

Basisgrammatica Spaans werkboek

€ 8,50Prijs
  • 9789062832255

    Uitgeverij;Coutinho. 

    Paperback. 2001. 

bottom of page