Boodschap van licht / H. Greaves

6/5/21. Het bestaan van telepathie wordt vrij algemeen aanvaard, maar telepathie tussen levende mensen en zogenaamde 'doden' is niet alleen dubieuzer maar ook ongewoner. Dit opmerkelijke boek is een treffend voorbeeld van deze communicatie tussen twee hartsvriendinnen die zich ieder aan één kant van 'het gordijn' bevinden. De mensen die zowel Helen Greaves als de overleden Frances Banks hebben gekend - en hun respectievelijke geschriften - zijn onder de indruk van de authenticiteit van deze teksten. Hun zinsbouw en inhoud zijn karakteristiek voor die van mevrouw Banks en zijn totaal verschillend van de schrijfstijl van 'de auteur', zoals die in haar eerdere boeken en artikelen te vinden is. De boodschap van Frances Banks - dat de dood van het lichaam slechts een zachte overgang vormt na - een veel vrijer en voller leven - komt zeer helder en overtuigend naar voren.

Boodschap van licht / H. Greaves

€ 5,00Prijs
  • 9789065562425

    Uitgeverij;De Ster. 

    Paperback. 1990.