De achterkant van het helpen / S. Pas

 Veel hulpverleners werken vanuit een impliciete achtergrond en zijn zich niet bewust van hun ëbril´. Deze ëbril´ bepaalt wat hulpverleners zien en hoe ze vervolgens handelen. Om het blikveld te verruimen verschaft de auteur van dit boek hulpverleners een andere ëbril´. Hij doet dit door van een aantal thema´s in de hulpverlening de veelal ondoordachte, onbesproken kant te belichten. Het boek is geschreven voor derde en vierdejaars studenten, docenten, hulpverleners, pastores en supervisors.
 

De achterkant van het helpen / S. Pas

€ 5,00Prijs
  • .Isbn: 9024416205.

    Uitgeverij. Nelissen. 2002.Isbn: 9024416205.