De banken zijn hard / J. Knaap

5/6/20. Terwijl in 1982 het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Hoorn wordt herdacht, moet hier maar meteen meegedeeld worden dat het niet deze kerk was die de eerste Gereformeerden in Hoorn verenigde. Reeds in 1836 vonden er samenkomsten plaats van volgelingen van dominee De Cock. Een van hen is in de plaatselijke geschiedenis van onze stad geen onbekende: Paulus Jollij, stadstekenaar. Hij noemt zichzelf ouderling van die gemeente der afgescheidenen; in de notulen van de Hervormde Kerkeraad van 1835 is reeds te lezen, dat hij zijn lidmaatschap van deze gemeente opzegt.Wie de eerste samenkomst in Hoorn heeft geleid, is niet te achterhalen.

De banken zijn hard / J. Knaap

€ 15,00Prijs
  • Geen ISBN

    Uitgeverij;Edecea,

    Hardcover met omslag. 1983.