De betacanon /R. Dijkgraaf.

13/5/21. De bètacanonwat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen. Waarom komt de grote zeventiende-eeuwse wiskundige Christian Huygens niet voor in de historische canon van Nederland? Of Boerhave, of Van Leeuwenhoek? Rond die simpele vragen verenigde de Volkskrant journalisten en wetenschappers, omdat zij vindt dat de exacte vakken er wél toe doen. Natuurwetenschappen geven immers inzichten die bepalend zijn voor wereldbeelden; de techniek verandert de wereld zelf. En dus is enige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis ook een kwestie van cultuur, en cruciaal om te begrijpen waarom de huidige werkelijkheid is wat en hoe zij is.In De bètacanon komen de vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen aan de orde, variërend van het getal nul tot ecologie, van evolutie tot plastics, van Einstein tot de koolzuurcyclus, van formules tot de oerknal. In korte opstellen, die gedurende het hele jaar in de bijlage 'Kennis' van de Volkskrant verschenen, leiden vijftig jonge Nederlandse onderzoekers de lezer telkens mee naar een kernachtig antwoord op de vraag wat hijvan een bepaald onderwerp moet onthouden en waarom. De keuze van de kernbegrippen lag in handen van een commissie vooraanstaande hoogleraren, geleid door mathematisch fysicus Robbert Dijkgraaf.De bètacanon biedt in vijftig vensters zicht op alles uit de natuurwetenschappen waar ieder beschaafd mens, alfa of bèta, iets vanaf hoort te weten. Het boek is rijkelijk en in full colour geïllustreerd en nadrukkelijk ookbedoeld om in te bladeren.

De betacanon /R. Dijkgraaf.

€ 7,50Prijs