De Hollandse stad in de dertiende eeuw / o.a Baart & H de Boer

13/4/20 Deze bundel is de neerslag van een in 1987 gehouden symposium, waarop een aantal historici van naam allerlei aspecten van dit onderwerp belichtten. In 'Heer en Stad' worden beide begrippen nader ingevuld. 'Stad en land' behandelt de juridische status. Daarna volgen nog artikelen over de economische verhoudingen, het ontstaan in het licht van stadsrechtoorkonden, de ruimtelijke indeling en de zeggingskracht van straatnamen, pre-stedelijke nederzettingen, beroeps- en demografische aspecten, en een slotwoord dat alles samenvat en tegen de achtergrond van de wetenschappelijke problematiek plaatst. Uitvoerige notenapparaten en functionele illustraties maken het tot een naslagwerk in klein formaat. Voor studenten, docenten, sociologen, heemkundigen en geinteresseerde leken buitengewoon handig.(NBD|Biblion recensie, A.P.G. Spamer.)

De Hollandse stad in de dertiende eeuw / o.a Baart & H de Boer

€ 5,00Prijs
  • 9789060115916

    Uitgeverij: De walburg pers

    Paperback / 1988