De Indiaan in ons bewustzijn De ontmoeting van de Oude met de Nieuwe Wereld.

7/7/20. Wijsgerig-antropologische studie over de plaats die de Indianen sinds de ontdekking van Amerika hebben ingenomen in de gedachtengang en het historisch bewustzijn van Europa.

De Indiaan in ons bewustzijn De ontmoeting van de Oude met de Nieuwe Wereld.

€ 10,00Prijs
  • 9026307659

    Uitgeverij;Ambo. 

    Paperback. 1986.