De Kelten / J. Harwood

22/11/21. De Keltische volken bestaan al meer dan 2500 jaar: van de bronstijd tot heden. Op het hoogtepunt van hun invloed domineerden zij een groot deel van Europa, waarna een lange periode begon van strijd.Verschillende volken drongen hen steeds verder terug.Volgens de meeste geschiedschrijvers was gebrek aan eenheid een oorzaak van het verval van de Keltische volken.Maar was dat gebrek aan eenheid eigenlijk wel een zwakte? In dit boek betoogt John Haywood dat de verdeeldheid van de Kelten juist de cruciale factor was waardoor zij konden overleven. De vaak veel sterkere legers die tegen de Kelten optrokken, konden hen niet met één machtige dreun uitschakelen. Dankzij hun decentrale manier van samenleven kwamen de Keltische volken tegenslagen relatief gemakkelijk te boven en kwamen zij snel weer op kracht. De grootste nederlagen leden de Kelten steeds als zij naar eenheid streefden. Dit boek is het eerste gedegen onderzoek naar de ware oorzaken van een opmerkelijk historisch fenomeen: het overleven van de Kelten.

De Kelten / J. Harwood

€ 15,00Prijs
  • 9789043010863

    Uitgeverij;Pearson. 

    Paperback. 2005.