De mensheid zij geprezen / A. Grunberg

5/3/21. 'GEEN BEEST IS ZO BELASTERD ALS DE MENS.'Met deze woorden begint De Mensheid zij geprezen, een verdedigingsrede en tegelijkertijd een loflied op een schepsel dat maar al te vaak door het slijk is gehaald. Zoals Erasmus de Zotheid opvoert om en loflied te zingen op haarzelf en haar hogepriesters, zo laat Grunberg een mens aan het woord die een loflied zingt op zijn soortgenoten en ze in be-scherming neemt tegen de azijn-pissers die met hun zogenaamd onsterfelijke werken in de getuigenbank zitten en aanklagen.Met overtuigende argumenten weerlegt deze advocaat de verklaringen hij dat zijn client feitelijk een marionet is.In zijn bevlogen redevoering toont hij aan dat wellust, be-geerte, haat, manipulatie en wreedheid ten onrechte een slechte naam hebben, en dat ze juist voor veel goeds en moois hebben gezorgd. Als je moet kiezen of je God, de appel, Eva of de slang bent, kun je maar beter de slang zijn.

De mensheid zij geprezen / A. Grunberg

€ 7,50Prijs
  • 9789025317584

    Uitgeverij;Athenaeum. 

    Paperback. 2007.