De Middeleeuwen / M. Huig

8/9/21. Kleinere eendelige naslagwerken presenteren doorgaans de geschiedenis of het taaleigen van één tak van kunst of wetenschap: een lexicon van de literatuur, een woordenboek van de filosofie. Een nadeel voor wie zich in een bepaald tijdvak verdiept en als het ware in één oogopslag de politieke, sociale, economische en kunstzinnige ontwikkelingen wil overzien. De Aula Eeuwboeken trachten dit euvel te ondervangen door alle voor een bepaalde periode belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in één band te verenigen. Het tijdvak van de middeleeuwen is onderverdeeld in kleinere eenheden.

De Middeleeuwen / M. Huig

€ 5,00Prijs
  • 9789027429254

    Uitgeverij; Aula. 

    Pap1994. Paperback.