De rechtvaardiging van Gutenberg / B. Morrison.

 24/10/19. Met 'De rechtvaardiging van Gutenberg' heeft Blake Morrison een historische roman geschreven die beklijft. Op meesterlijke wijze versmelt hij feit en fictie en weet hij de geest en stem van de Middeleeuwen op te roepen, maar vooral die van de persoon Gutenberg - de man die maar één doel voor ogen had in zijn leven: het maken van boeken. Dit is een grandioze, historische roman over de uitvinder van de boekdrukkunst.Om 14.45 uur, 23 december 1999 wordt in het Gutenberg-museum te Mainz een vergeeld manuscript gevonden. Het telt 144 pagina's, waarvan negen pagina's onbeschreven. Het is het manuscript dat bekendstaat als Gutenbergs 'Bekentenis', 'Rechtvaardiging' of 'Testament'. De vondst is uitzonderlijk, op velerlei manieren. Johann Gutenberg is wereldberoemd geworden als de uitvinder van de boekdrukkunst en als de man die verantwoordelijk is voor een van de mooiste boeken ooit gemaakt: de 42-regelige Bijbel. Tot nu toe was alle kennis rondom Gutenbergs persoon - wie was hij en hoe leefde hij? -vaag en oppervlakkig. In de documenten die bewaard zijn gebleven komen alleen zijn zakentransacties ter sprake - leningen, jaargelden, niet-uitbetaalde rente, afbetalingen van wijnrekeningen.

De rechtvaardiging van Gutenberg / B. Morrison.

€ 7,50Prijs
  • Isbn:9789038849324

    De rechtvaardiging van Gutenberg. Nijgh & Van Ditmar. 2001. Isbn: 9789038849324. Softcover,keurig.