De rekenmeester / Dieter Jorgensen

6/4/21. De rekenmeester is Nicoló Tartaglia die in 1534 vanuit Brescia naar Venetië trekt om daar met zijn rekentalent de kooplieden van dienst te zijn. Hij is echter een stotteraar; dit bemoeilijkt niet alleen zijn werk, maar is ook psychisch een zware belasting: hij heeft weinig zelfvertrouwen, is introvert, wat zich in de vertelwijze van de schrijver manifesteert onder andere in het gebruik van monologue intérieur en Erlebte Rede. Zijn rijkste bezit dankt hij aan de vondst van de Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni e Proportionalità van Luca Pacioli, waarin hij echter een fout heeft ontdekt bij diens berekeningen inzake de kubus. De reeks problemen die hieruit voortvloeit, de rivaliteit met zijn vakgenoten, de problemen met de inquisitie vormen de hoofdlijnen van deze roman. Daarnaast geeft de schrijver een boeiend beeld van het Venetië van de 16e eeuw, met name van de situatie in die tijd van de joden, die van Giudecca naar het Getto moeten verhuizen en van de handelsbeperkingen die hun zijn opgelegd. Daardoorheen speelt ook een hartstochtelijke, verboden liefdesrelatie met een joodse vrouw een rol.

De rekenmeester / Dieter Jorgensen

€ 6,50Prijs
  • 9789055017225

    Uitgeverij; BZZTôH. 

    Paperback. 2000.