De tabernakel Gods Heiligdom bij Israél / L. Schouten

20/9/21.Theologische bespiegelingen van de Hervormde predikant over de Oudtestamentische Arke des Verbonds. Gekleurde platen.

De tabernakel Gods Heiligdom bij Israél / L. Schouten

€ 15,00Prijs
  • Geen ISBN

    Uitgeverij;L. Schouten H&Z. 

    Hardcover. 1892. Tweede druk. Rug iets minder mooi.