Een kennismaking met de oude wereld / L. de Blios R. van der Spek

12/5/21. De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de bakermat van zowel de Europese als de islamitische beschavingen. Tal van zaken die de westerse cultuur tot op de dag van vandaag bepalen, zijn in de periode van 3500 voor Christus tot 500 na Christus ontstaan. Te denken valt aan moderne rechtstelsels en aan de wijsbegeerte, die zonder het Romeinse recht en de Griekse filosofie ondenkbaar zijn. Het Jodendom en het Christendom zijn in de Oudheid ontstaan en ook de Islam heeft heel wat aan de Oudheid ontleend. Dit boek biedt een kennismaking met deze oude wereld.In de eerste zeven hoofdstukken wordt het Oude Nabije Oosten besproken. Vervolgens staat de Griekse wereld in de volgende vier hoofdstukken centraal en tot slot komt Rome in de laatste vijf hoofdstukken aan de orde.

Een kennismaking met de oude wereld / L. de Blios R. van der Spek

€ 15,00Prijs