Een sleutel tot Gnosis / J. Slavenburg

29/1/21. Met het gereedkomen van de integrale Nederlandse vertaling van de Nag Hammadi-geschriften (deel I en II) groeit ook de behoefte aan meer inzicht in deze inspirerende teksten. Jacob Slavenburg, een van de vertalers van deze geschriften en auteur van vele boeken over dit onderwerp, gaat in deze uitgave dieper in op het wezen en de boeiende inhoud van deze geschriften. Ondanks de veelkleurigheid van de ruim veertig teksten is er toch een duidelijke lijn te bespeuren. Door deze lijn te volgen worden de teksten een stuk toegankelijker. Door hoofd- en bijzaken te scheiden, ontstaat er een helderder inzicht en komt de diepere betekenis bloot te liggen. De auteur werkt ter verduidelijking met diverse schema's en gebruikt tekstfragmenten om de achterliggende context aan te geven. Het boek is een schier onmisbare steun bij het lezen van de Nag Hammadi-geschriften. Daarnaast is het zeer lezenswaard voor allen die geïnteresseerd zijn in de binnenkant van de gnosis. Zo gaat Slavenburg diep in op het godsbegrip in de westerse cultuur, op de functie van zelfkennis, op de samenhang tussem persoonlijkheid en individualiteit en de verbinding met het diepere Zelf.

Een sleutel tot Gnosis / J. Slavenburg

€ 7,50Prijs
  • 9789020281125

    Uitgeverij; Ankh-Hermes. 

    Paperback. 1997. Vlekjes eerste bladzijde.