Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozenkruis / J. van Rijckenborgh

9/6/21. Op zijn zoektocht naar waarheid komt de mens heel wat inzichten en methoden tegen, die zich met allerlei benamingen sieren. De wijsbegeerte zoals die door de Internationale School van het Gouden Rozenkruis naar buiten wordt gebracht maakt duidelijk waar het in wezen om gaat. Ook zet de schrijver uiteen welke gevaren zich aandienen wanneer iemand deze weg van verinnerlijking wil gaan. In Elementaire wijsbegeerte gaat J. van Rijckenborgh onder andere in op de betekenis van magie en inwijding, involutie en evolutie, geboorte en dood. Hij legt de nadruk op de belangrijke processen van regeneratie en schetst een duidelijk beeld van het levensbedrijf zowel aan deze zijde als aan gene zijde van de sluier, waarbij hij ongemakkelijke consequenties niet uit de weg gaat.

Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozenkruis / J. van Rijckenborgh

€ 7,00Prijs
  • 9070053055

    Uitgeverij; Rozekruispers. 

    Paperback. 1981.