top of page
Emmanuel Levinas: variaties op een thema / J. Keij

18/3/21. De filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas is rijk aan thema's, die nog niet 'ontkiemd' en/of uitgewerkt zijn. Daarom kan de interpreet uiteindelijk niet blijven staan bij een loutere uitleg van dit nieuwe denken. In dit boek denkt Jan keij door op Levinas. Hij werkt het denken over tijd en ruimte (een 'relativiteitstheorie') verder uit, ontwikkelt een nieuwe beschouwing over het gevoel van het verhevene (kunstfilosofie), over het kwaad, over natuur en milieu, over de verbinding tussen het private en publieke en over de schepping. Emmanuel Levinas. variaties op een thema is een eerbetoon aan Levinas als de grote hedendaagse denker, die de principiële ambiguïteit van de theorie erkent (en dus het theoretisch relativisme), maar óók de absolute, ethische drijfveer van elke theorie.

Emmanuel Levinas: variaties op een thema / J. Keij

€ 5,00Prijs
  • 9789039106181

    Uitgeverij; Agora. 

    Paperback. 2003.