Het recept van Calypso / M. Pellikaan-Engel

22/11/20. In 'Het recept van Calypso' laat de auteur ons met nieuwe ogen kijken naar een aantal bekende teksten uit de klassieke oudheid.Homerus' personage Calypso blijkt nu geen egoïstische seksbom, maar een sympathieke, intelligente vrouw met een hoog ontwikkeld normbesef: haar protest tegen een dubbele moraal en haar visie dat rationaliteit en empathie tezamen de grondslag vormen voor het morele handelen zijn verrassend modern.Autoriteiten op het gebied van de ethiek als Socrates, Cicero, Seneca en Augustinus daarentegen hanteren als vanzelfsprekend een dubbele moraal. Bij hen speelt rationaliteit de hoofdrol en komt empathie amper aan bod. Deze filosofen hebben de grondslagen gelegd voor een scheefgroei in de geschiedenis van de filosofie, waarin vrouwen veelal slechts vergeten figuranten vormen. Die geschiedenis is aan herziening toe, zoveel wordt wel duidelijk.

Het recept van Calypso / M. Pellikaan-Engel

€ 6,50Prijs
  • 9789055735372

    Uitgeverij;Damon. 

    Hardcover. 2004.