Het zesde zintuig / R. Krebber

4/12/20. Onder het zesde zintuig verstaat men een onwaarneembaar zintuig dat een mens heeft naast zijn vijf 'normale' zintuigen (gezicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin). Deze normale zintuigen voorzien ons constant van informatie over de ons omringende, materiële werkelijkheid. Ons zesde zintuig voorziet ons echter van informatie over de ons omringende, immateriële (spirituele) werkelijkheid. Wij spreken dan van buitenzintuiglijke of paranormale waarnemingen. Aangenomen wordt dat iedereen weleens paranormale ervaringen heeft, maar dat men zich daar lang niet altijd van bewust is. Mensen die dergelijke ervaringen vaker hebben, kunnen erdoor in de problemen komen. Zij worden dikwijls niet geloofd, komen soms zelfs terecht in het circuit van de geestelijke gezondheidszorg.

Het zesde zintuig / R. Krebber

€ 6,00Prijs
  • 9789055992409

    Uitgeverij;Stichting GVMedia. 

    Paperback. 2008.