top of page
Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise / J. C. Sepp

17/1/21.Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- En Zakatlas Vervattende Vierenzeventig Gekleurde, Nauwkeurig Geteekende En Gegraveerde, Ook Accuraat Aan Elkander Sluitende Kaarten Van De Vereenigde Nederlanden. Mitsgaders eene beknopte algemene Geographie dezer Provincien, en een aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een Bericht Der voornaamste Logementen, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch Zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele Andere Plaatsen dezer Landen. Te Amsterdam, by Jan Christiaan Sepp, Boekverkoper, 1773.

Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise / J. C. Sepp

€ 5,00Prijs
  • 9072770366

    Uitgeverij;Robas BV.. 

    Hardcover. Herdruk 1992. 

bottom of page