Oorlog mijn arme schapen / R. de Graaf

7/9/20.Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648. De vele aspecten van de 80-jarige Oorlog, zijn betekenis toen en voor het verdere verloop van de geschiedenis. Met literatuuropgave en register.Slag bij Nieuwpoort 1600. OK, maar wat gebeurde er bij Nieuwpoort? En bij het Beleg van Leiden en van Alkmaar en van Haarlem? Hoe werd die Tachtigjarige Oorlog eigenlijk gevoerd? Wat verdiende een soldaat, hoeveel vrouwen waren er in het leger, welke wapens had men, hoe werd er gedxcerceerd, hoe kwam men aan eten, hoe gedroeg het soldatenvolk zich, wie had het in het leger voor het zeggen (Oranje? De Staten-Generaal?), welke krijgslisten werden toegepast.Kortom: hoe kwam het dat die Tachtigjarige Oorlog zo lang duurde. Wat erger is: we hebben Nieuwpoort onthouden en we zijn Oostende vergeten! Nog niet eerder werd dit beslissende stuk vaderlandse geschiedenis zo grondig en rechtstreeks vanaf het slagveld beschreven.

Oorlog mijn arme schapen / R. de Graaf

€ 30,00Prijs
  • 9789051942729

    Uitgeverij; Van Wijnen. 

    Hardcover met omslag. 2004.