Over de oorlog / C. von Clausewitz

 27/4/19. In de publiciteit rondom de Golfoorlog is de belangstelling voor de theoretische kant van het militaire bedrijf als vanzelfsprekend toegenomen. Als er één publicatie is die in de krijgsgeschiedenis naam heeft gemaakt en voor generaties van officieren een handboek heeft gevormd, dan is het dit postuum verschenen werk van de 19e eeuwse Pruissische generaal Von Clausewitz. In één van de belangrijkste stellingen die het boek bevat, nl. dat oorlog enkel een voortzetting is van de politiek met andere middelen, kan het tot op de huidige dag zijn aanhangers vinden. In meer dan één opzicht kan het werk ook vandaag de dag de toets der kritiek ruim doorstaan, zij het dat de effecten van de wapens en daarmee de omvang van het slagveld dramatisch zijn vergroot.

Over de oorlog / C. von Clausewitz

€ 12,00Prijs
  • Isbn:9789026962530

    Over de oorlog. Het Wereldvenster. 1991. Isbn:9789026962530