top of page
Rechterhand van Nederland / R. Prud'Homme van Reine

10/1/21. Vijfde druk van dé biografie van Michiel de Ruyter. Aangevuld met een katern met kleurenfoto s ter begeleiding van de grote tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, en een aantal niet eerder gepubliceerde brieven van De Ruyter. Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) wordt in het De Ruyterjaar 2007 grootscheeps herdacht als een van de belangrijkste figuren uit de Nederlandse geschiedenis, hét rolmodel voor Nederlandse ondernemersgeest en liberaal denken. In deze gezaghebbende biografie schetst historicus Prud homme van Reine de persoonlijkheid van de man die schuilgaat achter de reusachtige mythe die vrijwel onmiddellijk na zijn dood in de baai van Syracuse op 29 april 1676 ontstond. Deze vijfde druk is aangevuld met enkele onlangs door de auteur ontdekte brieven aan familieleden die De Ruyter op belangrijke momenten in zijn laatste levensjaren (1667-1676) schreef, tijdens de tocht naar Chatham, de slag bij Schooneveld en zijn laatste expeditie naar de Middellandse Zee. Daaruit komt eens temeer naar voren hoeveel hij om zijn familie gaf. De verovering van het Engelse vlaggenschip de Royal Charles (de `Royael Carel ), in juni 1667, een gebeurtenis van wereldformaat, zinkt in het niet bij de zorgen die hij zich maakt over de gezondheidstoestand van zijn dochter die koorts heeft. Rechterhand van Nederland verscheen eerder als nummer 32 in de Open Domeinreeks.

Rechterhand van Nederland / R. Prud'Homme van Reine

€ 10,00Prijs
  • 9789029564595

    Uitgeverij;Singel. 

    Paperback. 2007. 

bottom of page