Reuzenstenen op de es / W. van der Sanden

10/12/20. Met deze uitgave start Waanders Uitgevers - in nauwe samenwerking met het Drents Plateau, Assen - een serie boeken die het erfgoed van de provincie Drenthe onder de aandacht van een breed publiek wil brengen. De reeks legt een verbinding tussen het immateriële en het materiële erfgoed door aandacht te besteden aan belangrijke thema's uit het Drentse verleden die zichtbare sporen hebben nagelaten. Illustraties spelen een belangrijke rol in deze serie, die zowel nieuwe thema's voor het voetlicht zal brengen (over voedsel en voedselbereiding in de loop van de Drentse geschiedenis) als oude vertrouwde thema's vanuit een nieuwe invalshoek zal benaderen (de criminele rechtspraak beschreven aan de hand van nog zichtbare of opgegraven executieplaatsen).De onderwerpen zijn 'provinciebreed' - zoals de ontwikkeling van de infrastructuur en het vervoer in Drenthe of de ruimtelijke ordening sinds 1945 - maar kunnen ook betrekking hebben op een kleiner gebied.

Reuzenstenen op de es / W. van der Sanden

€ 11,00Prijs
  • 9789040083679

    Uitgeverij;Waanders. 

    Hardcover. 2010.