Steden in scherven deel 2. / M. Bartels

7/5/20. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900) = Cities in Sherds 2 : finds from cesspits in Deventer, Dordrecht, Nijmegen and Tiel (1250-1900)Michiel Bartels beschrijft de inhoud van 22 ‘typecomplexen’ geselecteerd uit 172 vondstcomplexen op een totaal van 400. Hij behandelt systematisch productiecentra, producten en hoe ze herkend kunnen worden. Voor diegene die zich met aardewerk en glasonderzoek van de Late Middeleeuwen wil bezighouden is deze publicatie hét uitgangspunt, niet alleen omdat er zoveel informatie over de herkomstgebieden gegeven wordt, maar ook omdat er in de catalogus zo ontzettend veel typen afgebeeld zijn. Daarnaast zijn er bijdragen over metaal (geclassificeerd), pijpen en kacheltegels.

Steden in scherven deel 2. / M. Bartels

€ 25,00Prijs
  • 9080104434

    Uitgeverij;Stichting Promotie Archeologie : Rijksdienst voor het Oudheidkundig BOdemonderzoek.

    Hardcover. 1999.