Uitspraken / Johan Cruijff

16/6/20. Een biografie in citatenSamengesteld door Sytze de BoerJohan Cruijff praat zoals hij voetbalt: vaak intuïtief,ongrijpbaar, met een duidelijk doel voor ogen, enmeestal een stap verder dan de ander. Dus is het logischdat degenen die het oppervlakkig beluisteren, vooralde anekdotische kant van de ¿Cruijffiaanse uitspraken¿zien. Dit citatenboek is voor hen die Cruijffs ware visieachter zijn woorden willen ontdekken, en laat zicheveneens lezen als een beknopte biografie.Fragment¿Ze lachen wel eens, als ik het zeg, maar dat kan me niks schelen. Ik hou vol,dat het Nederlandse voetbal internationaal zeer ver kan komen. Sterker nog: hetkan het beste voetbal worden dat er op de wereld ooit te zien is geweest. Dat lijktopschepperige taal van een twintigjarige blaaskaak, maar mag ik even vertellenwaarom ik optimist ben?

Uitspraken / Johan Cruijff

€ 15,00Prijs
  • 9789081797412

    Uitgeverij;Schuyt. 

    Hardcover. 2011.