top of page
Verlaten verleden / E. ten Lohuis & J. Lamboo E. A

 Levensverhalen van joodse en Indische Nederlanders in Amerika na 1945
• Enkele duizenden joodse en Indische Nederlanders verlieten Nederland na de Tweede Wereldoorlog,
in de hoop op een beter leven elders
• Het naoorlogse Nederland was geteisterd door de bezetting en had slechts geringe aandacht voor oorlogsslachtoffers, zowel emotioneel als materieel
• Joodse en Indische Nederlanders zijn twee zeer verschillende groepen oorlogsgetroffenen, maar beide hadden hetzelfde grote verlangen: een nieuwe toekomst opbouwen
• Hun levenservaringen in het nieuwe thuisland Amerika staan in het boek centraal
• De levensverhalen geven een interessante aanvulling op bekende historische feiten
• De gelijknamige tv-documentaire Verlaten verleden (Stokvis-producties) wordt in het najaar van 2009 door Teleac uitgezonden

Verlaten verleden / E. ten Lohuis & J. Lamboo E. A

€ 10,00Prijs
  • Geen ISBN

    Levensverhalen van zestien joodse vervolgden en mensen die de interneringskampen in Nederlands-Indië overleefden en die na de Tweede Wereldoorlog niet meer konden aarden in Nederland en besloten naar de Verenigde Staten van Amerika te emigreren. Tijdens interviews in hun huidige woonomgeving komen aan de orde: hun motieven voor hun vertrek, hun verwachtingen, het verloop van hun emigratie en hoe de emigratie hun leven heeft beïnvloed. 2009.

bottom of page