top of page
Architecten van vrijheid van ordening / Van Sambeek & Van Veen.

 28/2/17. Het weerspiegelt een ontwerphouding waaruit rigueur en consequentheid spreken. De architectuur en stedenbouw die uit deze houding voortvloeien, worden bepaald door een strikte, en in tal van opzichten tevens zeer persoonlijke, logica.
Het boek geeft aldus niet alleen een beeld van een oeuvre dat zich nog steeds verder ontwikkelt, maar ook van een universum waarin orde en ordening een cruciale plaats innemen. Het verstoren, versterken en herzien van de bestaande orde zijn onlosmakelijk verbonden met elk ruimtelijke ingreep van een architect.

Architecten van vrijheid van ordening / Van Sambeek & Van Veen.

€ 17,50Prijs
  • Isbn: 9789056623647

    Architecten van vrijheid van ordening.

    Nai. 2005. 

bottom of page