top of page
Arm in Nederland 1815-1990.  / L. F. van Loo.

8/8/21. Armoede werd in Nederland weer actueel in de jaren tachtig. Wij spreken dan van nieuwe armoede: in materiële en immateriële mogelijkheden achterblijven. Langdurige werkloosheid en herziening van het stelsel van sociale zekerheid kleuren de achtergrond van deze nieuwe armoede. Een moderne, snelle samenleving creëert een nieuwe onderlaag van laaggeschoolden en sociaal - zwakkeren. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de armoede in Nederland. De armoede - ontwikkeling wordt geplaatst in de context van de economische, demografische en (sociaal-)politieke veranderingen die in Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw plaatsvonden. Het boek is tevens een beschrijving op hoofdlijnen van de sociale politiek - van lokale armenzorg tot verzorgingsstaat en verder -, of anders gezegd: van de armoedebestrijding.

Arm in Nederland 1815-1990. / L. F. van Loo.

€ 6,50Prijs
  • 9789053520253

    Uitgeverij; Boom. 

    Paperback. 1992. 

bottom of page