top of page
Classicisme en romantiek. / R. Toman

 Een team van auteurs ontvouwt in dit boek een breed panorama van de architectuur en beeldende kunst in Europa en de VS van ca. 1750-ca. 1850. Herbezinning op de Oudheid en Middeleeuwen, nieuwe ideeen (Verlichting), nieuwe materialen etc. leidden tot een gevarieerde kunst- en architectuurproductie. De heldere opzet van dit boek is volgens de beproefde Konemann-methode. Eerst komt, geografisch ingedeeld, de architectuur aan bod, daarna volgen beeldhouw-, schilder- en tekenkunst. In elk hoofdstuk wordt zowel ingegaan op de specifieke architectuur- en kunstgeschiedenis, als op de historische context en de achterliggende (filosofische) ideeen en theorieen. Ook krijgen afzonderlijke kunstenaars aandacht, bijv. architecten als Adam, Ledoux en Schinkel, beeldhouwers als Canova en Thorvaldsen en schilders als Blake, Turner, David en Goya. De ene tekst is toegankelijker dan de andere, maar over het algemeen moet de lezer een goede achtergrondkennis hebben. Jammer is dat er vrij veel slordigheden in staan. Ook hier doen het vooral de talrijke mooie foto's (meest in kleur), goed geintegreerd in de tekst. De appendix bevat een verklarende woordenlijst, geselecteerde bibliografie en personen- en plaatsregister.
 

Classicisme en romantiek. / R. Toman

€ 20,00Prijs
  • Geen ISBN

    Classicisme En Romantiek. Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst : 1750-1848. Konemann. 2000.Stofomslag iets minder mooi.

bottom of page