top of page
Cultuur, koningen en democraten / R. Pots

12/5/20. Cultuur, koningen en democraten is in korte tijd een standaardwerk geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen de overheid en het culturele leven in Nederland. Het verhaal zet aan in de Bataafs-Franse tijd toen in Nederland de grondvesten voor een moderne westerse democratie werden gelegd, en eindigt in het heden met de Cultuurnota 2005--2008. Het boek bedient zowel de cultuurhistorisch geïnteresseerde lezer als degene die wil weten hoe het huidige cultuurbeleid functioneert. Daarbij gaat het zowel om grote lijnen, waarin particulieren, professionals en politici van uiteenlopende snit een centrale rol speelden en spelen, als om ontwikkelingen in de diverse sectoren van het cultuurbeleid, waaronder toneel, muziek, dans, beeldende kunsten, fotografie, film, cultuureducatie, amateurkunst, musea, archieven, monumentenzorg, archeologie, culturele planologie, bibliotheken, literatuur, geschreven media en het omroepbestel.

Cultuur, koningen en democraten / R. Pots

€ 12,50Prijs
  • 9789061685920

    Uitgeverij;Sun. 

    Paperback. 2000. 

bottom of page