top of page
Fries aardewerk - Harlingen / o.a. A.J. Gierveld & J. Pluis

18/4/20 In het vijfde en zesde deel van de serie Fries Aardewerk staat Harlingen centraal, de stad waar zich de meeste Friese gleibakkerijen bevonden: zeven van de in totaal tien gleibakkerijen die Friesland ooit rijk was. In dit vijfde deel is veel aandacht voor de geschiedenis van deze bedrijven. Het uitgebreide archiefonderzoek dat Jan Gierveld voor de 17de en 18de eeuw verrichtte, sluit goed aan bij de archeologische vondsten die in de laatste decennia in Harlingen zijn gedaan. Jan Pluis beschrijft het vervolg van de geschiedenis in de 19de en 20ste eeuw, waneer er nog maar twee gleibakkerijen (Van Hulst en Tjallingii) over zijn. De alledaagse praktijk in de gleibakkerij in de achttiende eeuw wordt behandeld door Pieter Tichelaar. Jan Pluis en Arend Jan Gierveld bespreken samen de producten die vervaardigd zijn tot 1720. Arend Jan Gierveld (1932) studeerde geschiedenis en promoveerde in 1977 cum laude op een muziekhistorisch onderwerp

Fries aardewerk - Harlingen / o.a. A.J. Gierveld & J. Pluis

€ 35,00Prijs
  • 9789074310895

    Uitgevrij: Primavera

    Hardcover met omslag / 2005

    Bedrijfsgeschiedenis 1610-1933 & producten tot 1720

bottom of page