top of page
Geschiedenis van Holland 1796-2000.  / T. de Nijs.

31/7/20. Deel drie over de geschiedenis van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland bestrijkt de periode vanaf de Franse tijd (1795) tot 2000. Enkele malen werpt het boek een blik over de grenzen van 2000 heen. Uitvoerig worden de veranderende politieke verhoudingen en ontwikkelingen in Holland beschreven. Een hoofdstuk is gewijd aan de strijd tegen het water. Ook wordt uiteengezet hoe Holland aan diezelfde zee, rivieren, kanalen en polders een groot deel van haar economische kracht ontleent. De opkomst van de industrie zorgde voor urbanisatie en verstedelijking en trok arbeidskrachten van elders aan. Bij elk hoofdstuk horen intermezzo's betreffende het onderwerp. De hoofdstukken eindigen met een samenvatting of een besluit. Dit prettig leesbare (geschiedenis)boek met tekst in twee kolommen is kleurrijk geillustreerd met kaarten en foto's.

Geschiedenis van Holland 1796-2000. / T. de Nijs.

€ 10,00Prijs
  • 9789065506849

    Uitgeverij;Verloren. 

    Hardcover. 2003. 

bottom of page