Gouden eeuw  / M. Prak

12/10/21. Gouden Eeuwhet raadsel van de Republiek. Waarom kon de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw zo’n bloei doormaken? Dit boek geeft heldere antwoorden op de lastige vragen rond een raadselachtige republiek. Waarom was de Republiek zo succesvol?Namen van zeventiende-eeuwers als Rembrandt van Rijn, Michiel de Ruyter, Johan de Witt of de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), klinken velen nog altijd bekend in de oren. Maar waarom waren ze eigenlijk belangrijk? Wat hebben deze personen voor de geschiedenis van Nederland betekend? En hoe komt het dat Nederland het in de zeventiende eeuw zo goed deed? Op dergelijke vragen geeft Gouden Eeuw een antwoord. Centraal staan de factoren die ervoor zorgden dat de Republiek in de zeventiende eeuw economische voorspoed, culturele bloei en internationale successen vergaarde. De politieke structuur van de Republiek betekende grote zelfstandigheid van steden en provincies, dat in groot contrast stond met de centralistische besluitvorming van haar buurlanden.

Gouden eeuw / M. Prak

€ 25,00Prijs