top of page
Het geheim van loyaliteit / F. F. Reichheld

30/4/21. Het geheim van lyaliteit. De zakenwereld schijnt zich niet meer te bekommeren om Loyaliteit: legio ondernemingen verliezen thans binnen vijf jaar de helft van hun klanten, binnen vier jaar de helft van hun werknemers en binnen een jaar de helft van hun investeerders, en die moeten allemaal worden vervangen. Dit boek Laat zien waarom ondernemingen die deze enorme, snel stijgende desertie negeren, een treurige toekomst tegemoet gaan met weinig groei, weinig winst en een kortere Levensverwachting. In Het geheim van loyaliteit toont Fred ReichheLd de kracht van op Loyaliteit gebaseerd management, ais een uitermate profijtelijk alternatief voor een economie op basis van voortdurende onrust. Hij Laat zien welke principes zaken ais waardeschepping, Loyaliteit, groei en ,winst met elkaar verbinden, en geeft aan hoe ondernemingen deze principes hebben gebruikt ais fundament voor een onwrikbaar bouwwerk van Loyale klanten, medewerkers en aandeelhouders. Hij beschrijft de voornaamste bedrijfsfilosofieën, die aan de opmerkelijke resultaten van Loyaliteitsleiders ten grondslag Liggen.

Het geheim van loyaliteit / F. F. Reichheld

€ 15,00Prijs
  • 9789055941391

    Uitgeverij; Scriptum. 

    Hardcover met omslag. 1999. 

bottom of page