top of page
Het opkomen van den Waterstaat als taak van het Landsbestuur in de Republiek der

9/2/21.Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provincien.  Beschrijving van de opkomst van de waterschappen, hoogheemraadscahppen, heemraadschappen en polderdistricten in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Beschrijving van de situatie in de afzonderlijke provincien. De regeling van de financien van de waterstaat. Aandacht voor interprovinciale belangen

Het opkomen van den Waterstaat als taak van het Landsbestuur in de Republiek der

€ 10,00Prijs
  • Geen ISBN

    Uitgeverij;Drukkerij Waltman Proefschrift Z Y van der Meer. 

    Paperback. 1939. 

bottom of page