top of page
Het Statenlogement in Hoorn / C. Boschma-Aarnoudse

5/6/24. Het Statenlogement staat centraal in dit tiende deel van de Bouwhistorische reeks Hoorn van de Publicatiestichting Bas Baltus. In de hoofdtekst van C. Boschma- Aarnoudse wordt bouwkundige en gebruiksgeschiedenis van dit markante gebouw vanaf het ontstaan uit een laat middeleeuws kloostercomplex, tot aan de huidige situatie op boeiende wijze beschreven. Een reconstructie van de vroegste situatie en de latere ontwikkeling van het Ceciliaklooster en de kapel gaan hieraan vooraf. H.J. Zantkuijl heeft aan de hand van soortgelijke kapellen in Nederland een reconstructie van de Ceciliakapel gemaakt.

Het Statenlogement in Hoorn / C. Boschma-Aarnoudse

€ 15,00Prijs
  • Geen ISBN

    Uitgeverij;Bas Baltus. 

    Hardcover, 2001. 

bottom of page