top of page
Het weeshuis van Woerden / G. Vis o.a.

8/12/20. Het stadsweeshuis van Woerden werd gesticht in 1595, maar pas in het voorjaar van 1604 betrokken de eerste zes weeskinderen het nieuwe weeshuis in de Havenstraat. Het gebouw was geschikt voor hooguit twintig kinderen, maar gedurende de zeventiende eeuw woonden er meestal twee keer zoveel. Tijdens en na het rampjaar 1672, toen de garnizoensplaats Woerden in de frontlinie lag, barstte het weeshuis welhaast uit zijn voegen. In Het weeshuis van Woerden ontrafelt Vis op boeiende wijze het leven van de Woerdense wezen in de periode 1600-1800. We komen veel te weten over het leven van alledag: wat de kinderen aten en dronken, hoe ze gekleed gingen, welk onderwijs ze genoten en welke ziekten in het weeshuis rondwaarden. Ook beschrijft Vis hoe de jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden (3 tot 24 jaar) met elkaar omgingen en hoe de verschillende binnenouders de orde handhaafden. Sommige ouders hadden een goede band met de kinderen, andere daarentegen verspeelden het vertrouwen. De geschiedenis van het Woerdense weeshuis is in feite het verhaal van alle Nederlandse weeshuizen in het klein. Enkele opmerkelijk gebeurtenissen trekken de aandacht: in 1622 en 1623 kreeg de weesjongen Evert Willemsz. Bogaert visioenen. Een engel dicteerde hem stichtelijke liederen, die nog hetzelfde jaar in druk verschenen. De pest sleepte in de zomer van 1636 ongeveer de helft van de bevolking van het huis naar het graf.

Het weeshuis van Woerden / G. Vis o.a.

€ 12,50Prijs
  • 9065505288

    Uitgeverij;Verloren. 

    Hardcover. 1996. 

bottom of page