top of page
Hoorn als stedelijk knooppunt. /C. M. Lesger

18/6/20. Hoorn als stedelijk knooppunt: Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Studie over de samenhang tussen demografische en economische ontwikkelingen in het Hoorn van de late Middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Uitvoerig wordt ingegaan op de economische contacten van de stad met de buitenwereld en de evolutie van Hoorn als regionaal verzorgingscentrum. Binnen de hiërarchische stedenstructuur met Amsterdam als dominant centrum vervulde Hoorn een specifieke en beperkte functie. De kwetsbaarheid van die positie bleek in het derde kwart van de zeventiende eeuw. Als gevolg van internationale en regionale economische ontwikkelingen werd Hoorn van ‘zeestad’ tot een ‘landstad’. Zowel haar havenfunctie als regionaal verzorgende functie was aangetast, de werkgelegenheid liep terug en er zette een sterke bevolkingsdaling in. Deze studie is in 1991 bekroond met de studieprijs van de stichting Praemium Erasmianum.

Hoorn als stedelijk knooppunt. /C. M. Lesger

€ 15,00Prijs
  • 9070403277

    Uitgeverij;Verloren. 

    Paperback. 1990. 

bottom of page