top of page
Kleine ecohuizen

 29/8/17. Het aantal architecten en ontwikkelaars dat op kleine schaal ecologische huizen wil bouwen groeit gestaag. Een groeiend milieubewustzijn, nieuwe economische gegevens en de trend om traditionale bouwmethoden te herintroduceren bevorderen de vraag naar ecohuizen. Dergelijke huizen vormen de eerste stap op weg naar een duurzame en verantwoorde bouwcultuur. Het gaat daarbij niet alleen om het toepassen van natuurlijke grondstoffen, waarmee energie wordt bespaard en schadelijke stoffen uit huizen worden geweerd, maar vooral om het scheppen van oases waar bewoners van een hoge levenskwaliteit kunnen genieten. Er bestaan inmiddels talrijke voorbeelden van architectonisch indrukwekkende ecohuizen. Daaronder bevinden zich huizen van natuursteen, hout of leem. De grote variatie aan ecologische bouwmaterialen biedt iedere architect afzonderlijk ruime keus om met individuele ontwerpen te komen. Dit boek laat aan de hand van zorgvuldig uitgezochte kleine ecologische woningen zien wat er op het terrein van duurzaam bouwen mogelijk is. Het beschrijft alternatieven die architectonisch haalbaar zijn. Ze waren lange tijd de buitenbeentjes van het bouwen, maar nu zetten milieuvriendelijk gebouwde huizen de trend voor morgen.

Kleine ecohuizen

€ 15,00Prijs
  • Isbn:9789057648526

    Kleine ecohuizen. Librero. 2007. Isbn:9789057648526

bottom of page