top of page
Kunstmatige Mens / R. A. Brooks

10/7/24. Kunstmatige Mens, hoe machines ons veranderen. Voor 'Een complex en veranderlijk wezen' is een aantal middelgrote en kleinere essays bijeengebracht, waarin de nadruk ligt op de rol die volgens Montaigne het toeval speelt in het leven van de mens.In het eerste hoofdstuk uit de bundel, 'Verschillende methodes kunnen tot hetzelfde doel leiden', waar Montaigne 'Essais' mee opent, staat de onstandvastigheid van de mens centraal. Aan de beroemde verzuchting die Montaigne in dit hoofdstuk slaakt, 'de mens is een verbazend ijdel, complex en veranderlijk wezen', is de titel van dit achtste deel met vertalingen van de 'Essais' ontleend. Deze gedachte vormt de grondtoon van Montaignes denken. Er valt geen staat op de mens te maken. Niet alleen zijn zijn daden niet te voorzien, maar ook zijn leven zelf in deze wereld is een aaneenrijging van toevalligheden en onzekerheden. Of, zoals Montaigne zegt in het essay 'Wisselende uitkomsten bij eenzelfde doelstelling': 'De Fortuin speelt bij de gebeurtenissen altijd de eerste viool.' Kortom, je kunt niet generaliseren over de mens, noch over zijn leven in deze wereld.

Kunstmatige Mens / R. A. Brooks

€ 6,50Prijs
  • 9789023400530

    UItgeverij;De Bezige Bij. 

    Paperback. 2002. Hoekjes iets minder mooi. 

bottom of page