top of page
Lofzang op Babel / R. Mengham

17/10/20. Lofzang op Babel is een boek over taal en cultuur waarin de dichter en literatuurcriticus Rod Mengham zijn visie uiteenzet op de oorsprong, de functie en de ontwikkeling van de taal. Uitgaand van de grote Indo-Europese taalfamilie behandelt hij de verspreiding van de talen en de rol die zij hebben gespeeld in de vorming van culturen. Hij gaat daarbij in op technische ontwikkelingen zoals het schrift, de uitvinding van de drukpers, de telecommunicatie en computernetwerken.Nadat hij heeft behandeld hoe onze hersenen taal verwerken, toont de auteur overtuigend aan hoe de mens zichzelf en zijn omgeving definieert door middel van taal. Hij analyseert hoe culturen rond taal zijn opgebouwd, vanaf de Griekse tragedies tot de reclameboodschappen in onze tijd.

Lofzang op Babel / R. Mengham

€ 6,50Prijs
  • 9789022517642

    Uitgeverij;Bloomsbury Press. 

    Paperback. 1993. 

bottom of page