top of page
Met minnen versaemt / F. C. van Boheemen o.a.

2/10/20. Tot nu toe is de bestudering van de geschiedenis van de rederijkerij vooral een Zuid-Nederlandse aangelegenheid geweest. In de vorige eeuw verschenen vele studies over dit onderwerp, maar deze waren vaak van lokaal karakter en zijn inmiddels verouderd. Voor het eerst wordt nu een volledig overzicht gepresenteerd van alle gegevens over de rederijkers in alle in aanmerking komende archieven in het gewest Holland. De beperking tot Holland berust op een steeds duidelijker wordend fenomeen. De bijna honderd Hollandse rederijkerskamers bleken een intensiever contact met elkaar te hebben dan met de kamers van een ander gewest, zoals die van Zeeland. Deze brede aanpak opent de mogelijkheid tot bestudering van gebeurtenissen van verschillende aard: deze studie werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden, zowel voor als na het doorbreken van de Reformatie.

Met minnen versaemt / F. C. van Boheemen o.a.

€ 12,50Prijs
  • 9789051666663

    Uitgeverij;Eburon. 

    Hardcover. 1999. 

bottom of page