top of page
Omgaan met mensen / R. Offerhaus

28/12/18. Aan het begin van deze eeuw ontstond in de V.S. als reactie op de inrichtingspsychiatrie een vorm van acute hulpverlening waarbij de patiënt direct na een verzoek om zorg in zijn eigen sociale omgeving door een psychiater behandeld werd. Deze community psychiatry is daarna als sociale psychiatrie naar Nederland overgewaaid. De schrijver, zelf sociaal psychiater, geeft een rondgang door kernthema's zoals de praktijk van de hulpverlening, crisisinterventie, zelfdoding, agressie, dwangopnames, omvang met de netwerken en omgeving van de patiënt, de chronische patiënt, het starten en stoppen van het contact enz. In dit boek wordt goed de huidige sociaal-pyschiatrische kennis beschreven en wordt met gevoel verslag gedaan van de omgang met mensen in nood. De auteur geeft ook duidelijk aan dat er geen sprake is van oplossingen maar van interventies. Het boek is dicht opeen geschreven in lange hoofdstukken zonder onderverdeling en laat zich niet snel lezen. Diegene die de moeite neemt, wordt beloond met een grote hoeveelheid ervaring en informatie uit de praktijk.

(Biblion recensie, M.A.M. Bomhof.)

Omgaan met mensen / R. Offerhaus

€ 7,00Prijs
  • Isbn: 9789026312106

    Omgaan met mensen. Sociale psychiatrie.Ambo.1993. Isbn: 9789026312106

bottom of page