top of page
Persoon en persoonlijkheid / J. R. Scroggs

25/3/21. Deel 1. De meeste boeken over de persoonlijkheid van de mens en de bekendste stromingen in de psychologie (zoals de psychodynamische, de behavioristische en de humanistische theorieën) bevatten een vrij gedetailleerde weergave van het werk van diverse psychologen. Het bijzondere van dit boek is dat de auteur, James Scroggs, uitgaat van de belangrijkste ideeën die persoonlijkheidspsychologen hebben ontwikkeld. Hij noemt deze ideeën: sleutelideeën. Zij geven de lezer een sleutel in handen die toegang geeft tot een persoonlijkheidstheorie. De geheimen van de meeste persoonlijkheidstheorieën kunnen met een sleutelidee ontsluierd worden. Ze stellen de lezer in staat de diverse persoonlijkheidstheorieën te begrijpen en te doorgronden. Bovendien gaat Scroggs ervan uit dat het er niet zozeer om gaat dat de studenten uit het hoofd leren wat psychologen hebben gezegd, maar dat het er vooral om gaat dat ze zowel kritisch als creatief nadenken over deze theorieën en de persoonlijkheid van de mens. De auteur besteedt dan ook veel aandacht aan de argumenten die voor en tegen deze theorieën pleiten. De twee delen zijn dan ook vooral geschikt voor opleidingen en cursussen waarin, als het om het vak psychologie gaat, aandacht wordt geschonken aan de persoonlijkheidsleer en/of de belangrijkste stromingen binnen de psychologie.

Persoon en persoonlijkheid / J. R. Scroggs

€ 5,00Prijs
  • 9061002796.

    Uitgeverij; AD. Donker. 

    Paperback. 1997. 

bottom of page