top of page
Positief ouderschap / C. Muijsert-van Blitterswijk

28/6/20. In Nederland zijn we gewend om het accent vooral te leggen op wat er mis is met kinderen en op wat er ontbreekt. Positief Ouderschap stelt ouders, onderwijzers en hulpverleners bij uitstek in staat om hier veran-dering in te brengen. De kinderen en jongeren van deze tijd zijn intu ief en zelfbewust en hebben een sterke behoefte aan zelfverwezenlij-king. Wat ze met name nodig hebben is dat ze worden ondersteund bij het benoemen en ontwikkelen van hun individuele kwaliteiten. Dit boek staat vol praktische adviezen, geeft aan welke kwaliteiten kinderen kun-nen hebben en hoe je ze kunt herkennen. Het maakt ook duidelijk welke invloed intu ef bewustzijn op hun gedrag en ontwikkeling kan hebben, biedt een ander perspectief op gedragingen die steeds meer kinderen en jongeren laten zien en benadrukt het belang van lichaamsbewustzijn.

Positief ouderschap / C. Muijsert-van Blitterswijk

€ 5,00Prijs
  • 9789020285437

    Uitgeverij;Ankh-Hermes. 

    Paperback. 2006. 

bottom of page