Sporen van vernieling /P. Keppy

 Dit boek behandelt een thema dat velen nog altijd bezighoudt: de materiële gevolgen van de strijd die tussen 1942 en 1950 in Indonesië woedde.
Aan de hand van archiefmateriaal uit binnen- en buitenland ontrafelt Keppy systematisch de historische trajecten van twee ogenschijnlijk samenhangende vraagstukken: die van de materiële oorlogsschade en het rechtsherstel. Het boek schetst een verhelderend en tegelijk ontnuchterend beeld van de algemene bestuurlijke chaos in een kolonie in verval, de toenemende frustratie onder de oorlogsgetroffenen, de moeizame terugkeer naar de rechtstaat in Indonesië en de gevolgen van de Koude Oorlog in Azië. Sporen van vernieling geeft inzicht in kwesties die zich afspeelden buiten het blikveld van het overgrote deel van de oorlogsgetroffenen. Deze studie is onderdeel van het project 'Van Indië tot Indonesië', waarin de gevolgen van de oorlog en de dekolonisatie worden onderzocht. In 2005 verscheen in het kader hiervan een veel geprezen boek van Hans Meijer over de zogeheten backpay-kwestie.

Sporen van vernieling /P. Keppy

€ 10,00Prijs
  • isbn:9789085062547

    Sporen van vernieling oorlogsschade, roof en rechtsherstel in indonesië 1940-1957. Boom. 2006.isbn:9789085062547.