top of page
Verlangen naar wijsheid / G. Koek

7/1/21. Wat kan ik weten?''Wat moet ik doen?''Wat mag ik hopen?''Wat is de mens?'Immanuel KantDit boek cirkelt om de trefwoorden : moderne filosofie, ouder worden en wijsheid. De auteur onderzoekt in hoeverre bepaalde stromingen en filosofen steun kunnen verlenen aan mensen, in het bijzonder aan ouderen, bij hun zoeken naar wijsheid. Spelenderwijs worde ten aantal vragen met elkaar in verband gebracht. Worde moderne filosofie nog geleid door een verlangen naar wijsheid? Kunnen mensen in een moderne maatschappij op basis van hun levenservaring nog wijs worden? Wat is wijsheid in onze tijd? Kan de moderne filosofie antwoorden formuleren op de vragen, die Kant fundamenteel vond voor de filosofie als wijsbegeerte: 'Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?' Het zoeken naar wijsheid en de hulp die de moderne filosofie ons hierbij kan bieden is niet aan een bepaalde leeftijdsfase gebonden. Dit boek is dan ook niet alleen voor ouderen geschreven. De auteur neemt echter -als inleiding op de vragen van Kant- het begrip levenservaring als uitgangspunt. Het boek mondt uit in een beschouwing over het toenemend besef van eindigheid als bron van wijsheid.

Verlangen naar wijsheid / G. Koek

€ 7,50Prijs
  • 9789055733118

    Uitgeverij;Damon. 

    Paperback. 1996. 

bottom of page