top of page

Bonteboeken

Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bonte Boeken gevestigd te Muntstraat 9 1621GB Hoorn, hierna te noemen Bonte Boeken. Uw privacy is belangrijk voor Bonte Boeken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Bonte Boeken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bonte Boeken verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voorletters, roepnaam en achternaam,

  • E-mailadres(sen),

  • Telefoonnummer,

  • Adresgegevens

 

Waarom wij gegevens nodig hebben
Bonte Boeken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
– Versturen van de nieuwsbrief via een emailverzendprogramma,
– Afhandelen van uw bestelling(en),
– Informeren over lopende bestelling(en)

Hoe lang wij gegevens bewaren
Bonte Boeken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval worden uw gegevens verwijderd indien u daarom verzoekt. Overigens kun u te allen tijde ook zelf uw gegevens uit het adresbestand verwijderen. Daarvoor is bij elke per email verzonden nieuwsbrief een link in de nieuwsbrief aanwezig.

Delen met anderen
Bonte Boeken deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer, adresgegevens) niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw gegevens worden uitsluitend intern in de eigen organisatie gebruikt voor de uitoefening van taken.

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page